TR EN RU
Bayi Giriş
Blog 

MİMARİDE AKUSTİK

MİMARİDE AKUSTİK
24/09/2021

Akustik (ses bilimi), ses üstü akustiği, su-altı akustiği, çevre akustiği, mimari akustik, müziksel akustik, fizyolojik ve psikolojik akustik, gürültü kontrolü gibi birçok çalışma grubuna ayrılmıştır. Mimari akustik ve uygulamaları hakkında bilgi edinmeye başlamadan önce, akustik hakkında bazı temel kavramlara değindiğimiz ilk yazımıza göz atabilirsiniz.

Mimari akustik konuları başlıca iki bölümde incelenir. Bunlar; yapı akustiği ve hacim akustiğidir. Yapı akustiği, bireylerin yaşadıkları ortamlarda gürültünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ile ilgili önlemlerin ele alınmasıyla ilgiliyken hacim akustiği işitsel algılamanın önemli olduğu mekanlarda (tiyatro, sinema, konser alanı vb.), kaynaktan çıkan seslerin en iyi şekilde dinleyicilere ulaşmasını sağlamak üzere faaliyet gösteren mimari akustik dalıdır.


Binaların gürültüye karşı korunması ve ses yalıtımının sağlanabilmesi için gürültü kontrolü tasarımı yapılmalıdır. Çevre gürültü kontrolü tasarımında birlikte ele alınması gereken üç ölçek söz konusudur;

  • Yerleşim ölçeği; Bina yönelimi ve binanın çevre binalarla kurduğu ilişkilerin akustik kusurlara sebep olmayacak şekilde düzenlenmesi ve bunun için gürültü kaynaklarının konumunun, kat adetlerinin, bina aralıkları ve yönlerinin analiz edilmesi
  • Bina ve makan ölçeği; İç ve dış gürültü kaynaklarının tespit edilerek gürültüye hassas hacimlerin bina form tasarımı ve hacim organizasyonu yolu ile kaynaklardan korunacak şekilde düzenlenmesi
  • Yapı elemanı ölçeği; Gürültü kontrolüne yönelik bir planlamayla yapı elemanlarının seçimi ve tasarımının gerçekleştirilmesi ve kullanılan yapı malzemelerinin akustik özelliklerinin yapı için belirlenen gürültü düzeyleri doğrultusunda seçilmesi

Yapı içinde oluşturulan hacimlerde, ana işlevin sağlanması için gereken akustik konforun gerçekleştirilmesi ise Hacim Akustiği’nin konusudur. Duyusal etkinliğin ön planda olduğu konser salonları, konferans salonları, tiyatro vb. yapı tiplerinin tasarımında, kaynağından çıkan seslerin bu hacimdeki dinleyicilere nitelik ve kalite açısından en uygun biçimde iletilmesini sağlamak önem arz etmektedir.

Tasarım aşamasında salon biçimi, ses kaynağının bulunduğu sahne, parterde ve balkonlardaki dinleyici konumları, arka ve yan parter duvarları ile tavan ve ses yansıtıcı özelliği olan yüzeyler akustik açıdan etüd edilmelidir. Salonların akustik tasarımında kullanılacak malzemelerin ses yansıtıcılık özellikleri yüksek olmalı, boyutları da sesin dalga boyuna bağlı olarak belirlenmelidir.

Duvar, kapı, tavan vb. akustik sistem detayları ve bitiş elemanlarının seçiminde üstün ses yalıtım özellikleri ile öne çıkan IntegraSepera ve Sepia serilerimizi inceleyebilir, projenize özel çözümler sunan sistemler arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© 2021 ASPEN.Tüm hakları saklıdır.