Gizlilik Politikası

ASPEN olarak faaliyet gösterdiğimiz konularda bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

Gizlilik: Bilginin sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişilebilir olması,

Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirmelerden korunması ve yetkili kişiler tarafından değiştirildiğinde farkındalığa sahip olunması,

Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

 • Ürün ve hizmet verdiğimiz kişi, kuruluş yâda Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı, bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
 • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
 • Sorumluluğumuzun bulunduğu Kamu, özel kurum yada kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
 • Sorumluluğumuzun bulunduğu Kamu, özel kurum yada kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
 • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
 • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi
 • ISO 27001 ve yönetim sistemleri standartların şartlarına, ülkemizde yada ürün ve hizmet sunduğumuz ülkelerin kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara, müşteri şartlarına uyacağımızı;

  Taahhüt ederiz...
© 2021 ASPEN Yapı ve Zemin.Tüm haklar saklıdır.