TR EN RU
Bayi Giriş
Blog 

Trend Alarmı: Mimaride Parametrik Tasarım

Trend Alarmı: Mimaride Parametrik Tasarım
04/03/2022


Tasarım, küçük formların eskizle başlayıp gelişmesi ve birbirini tamamlayarak bir bütün oluşturmasıyla ortaya çıkar. Dijital destekli tasarıma geçişle, bütün üzerinde oynamak ve sonradan değişiklik yapmak daha kolay bir hal almıştır. Tasarım alanındaki bu yenilik sonucunda; geleneksel tasarım modeline kıyasla müdahalesi daha pratik olan ve revizyona imkân veren parametrik tasarım doğmuştur.
Parametrik tasarımda tasarımın yönlendirilmesi, adı üstünde parametrelere (değişken) bağlı olarak gerçekleşir. Aslında, tasarımın kendisinden ziyade çalışmayı yönetme ve düzenleme metodu olarak düşünülebilir.


 


Örneğin, bir mobilya tasarımında mobilya için girilen ölçü değerleri tasarımı oluşturan parametrelerden biri sayılarak, tasarım boyunca zincirin halkaları gibi birbirine bağlı ilerler. Önemli olan, parametrelerin sayısı değil, yönetilebilir olmasıdır. Parametrik tasarımda geleneksel tasarımın aksine, sonradan değiştirmek istediğiniz ölçü değeri gibi parametreleri değiştirirken tasarımının tamamı ile oynamadan, istediğiniz bölüme müdahale etme şansınız vardır. Bu yöntem, tasarımcının aklından geçen her değişikliği tasarıma kolayca adapte ederek çalışması üzerinde sonsuz değişiklik yapma hakkı verir ve kısıtlanmamasını sağlar.


Parametrik Tasarımın Mimaride Kullanımı

Parametrik tasarım, tasarımcıya kolaylık ve estetik ögeler sunmasının yanı sıra sürdürülebilir bir tasarım anlayışının gelişmesini de destekler. Günümüzde, mimaride dijital destekli tasarım programları sayesinde mimarlar ve sektör çalışanları, akıllarından geçirdikleri her şeyi kolaylıkla ve pek çok farklı yöntemle kâğıda dökebilmektedirler. Özellikle teknik çizimde mimari ögelerin parametrik olarak kurgulanabilmesi, tasarım sürecini yukarı taşıyan ve projeyi hızlandıran bir aşamadır. Bu şekilde alternatif tasarım çeşitliliği artmaktadır.Parametrik mimaride; malzeme parametreleri, çevresel ve matematiksel parametreler, temsili parametreler, kullanıcı parametreleri, topolojik ve geometrik parametreler olarak sıralanan belli başlı parametreler mevcuttur. Tasarım oluşturulurken tüm bunlar hesaba katıldığında sonucun tasarımcının istediği gibi olması kaçınılmazdır.

Geometrik formların kullanımının oldukça kolaylaştığı parametrik tasarımın öncüsü, tasarımlarında geometrik desenlere fazlasıyla yer veren Zaha Hadid’tir.


 Kaynakça:

https://www.archdaily.com/

https://archello.com/

http://mimdap.org/

icmimarlikdergisi.com

franchisemarketturkiye.com

© 2021 ASPEN.Tüm hakları saklıdır.