TR EN RU
Bayi Giriş
Blog 

OFİSLERDE AYDINLATMA

OFİSLERDE AYDINLATMA
06/11/2021

Günümüzde vaktimizin çok büyük bir bölümünü iş ortamında geçirmekteyiz.

İş hayatındaki verimlilik ve insan sağlığının ofis aydınlatması ile ilişkili olması, aydınlatma planlamasına olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple ofislerde aydınlatma konusunda profesyonel destek alınması verimliliği arttırmak, motivasyonu yükseltmek ve iş güvenliğinin sağlanması için giderek yaygınlaşmaktadır.

Gözlerimiz, nesneleri ve renkleri ancak belirli bir ışık düzeyi ve kontrast içinde olduğunda algılamakta ve bu düzeyin altına inildiği veya üstüne çıkıldığında görüş kalitemiz bozulmaktadır. Gün ışığı görüş kalitesinin sağlıklı bir seviyede olmasında ve ofis aydınlatma planlamasında merkezi konumdadır. Aydınlatma planlamalarında insanların daha mutlu, sağlıklı ve üretken olmasına yardımcı olduğu için ve enerji tasarrufu sağladığı için gün ışığından olabildiğince faydalanmak amaçlanır. Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda ise ‘ikincil aydınlatma sistemi’ yani ‘yapay aydınlatma’ devreye girer.

Ofis aydınlatması için gerekli standartlar EN12464-1 standartları ile ifade edilir. Bu standart, kapalı çalışma ortamlarında görüş kalitesi için gerekli aydınlatma kurallarını nitelik ve nicelik bakımından ifade eder. EN12464-1 standardına göre ofislerde aydınlatma seviyesi 300-500 Lux arasında olmalı ve çalışma yüksekliği 

0,85 m olarak düşünülmelidir. Aydınlatma planlamasında bu Lux değerleri korunarak farklı tasarım türleri ve tercihlerinde bulunulabilir.

Aydınlatma planlamasında önemli olan bir diğer husus ise ışığın ofis ortamında homojen dağıtılmasıdır. Ofisin bir bölümünde yüksek, bir bölümünde ise düşük ışık kullanımı fotometrik açıdan sağlıksız bir çalışma ortamının ortaya çıkmasına neden olur.

Son olarak, ışığın göze doğrudan gelmesi göz kamaşmasına hatta kısa süreli görme kaybına yol açabildiği için planlama sırasında ışığın gözle temas açısına da dikkat edilmelidir. Aydınlatma armatürlerinin konumlandırmaları yapılırken, ışığın gözle direk temasına neden olmaktan kaçınılmalı, estetik tercihlerden önce çalışanların ofis içindeki yerleşimleri dikkate alınmalıdır.

Lumuner Led Aydınlatma, profesyonel Dialux çalışmaları yaparak hem genel ışık dağılımı konusunda hem de aydınlatma armatürlerinin bulunan mekandaki yerleşimleri noktasında projeye özel çözümler sunar.


© 2021 ASPEN.Tüm hakları saklıdır.