TR EN RU
Bayi Giriş
Blog 

İç Mekân Algısında Rol Oynayan Kreatif Yaklaşımlar

İç Mekân Algısında Rol Oynayan Kreatif Yaklaşımlar
12/02/2024

İnsanlar, bulundukları mekanlarla sürekli etkileşim halindedir ve çevrelerini duyuları aracılığıyla algılarlar. Bu algılar, kişinin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerle birlikte yorumlanır. Görsel algı, bu algılamanın büyük bir kısmını oluşturur ve çevredeki biçim, renk, malzeme, doku ve ışık gibi tasarım unsurları tarafından etkilenir. Bu yazıda iç mekânı algılarken etkileyen tasarım unsurlarını inceliyoruz.


Işık ve Gölge Oyunları

Işık, iç mekân algısını derinlemesine etkileyen bir diğer önemli faktördür. Doğal ışık, bir mekânın atmosferini aydınlatırken, yapay ışıklandırma da mekânın kullanımını ve hissiyatını yönlendirir. Işıklandırma, gölgelerle oynayarak derinlik ve boyut hissini artırabilir veya belirli alanlara odaklanarak dikkati çekebilir. Böylece, iç mekanlardaki ışık ve gölgelerin etkili kullanımıyla, mekânın algılanması ve deneyimi büyük ölçüde değişebilir.

Dokusal Deneyimlerin Önemi

Doku, bir mekânın duyusal deneyimini zenginleştiren bir diğer unsurdur. İnsanlar, dokuları dokunarak ve hissederek etkileşime girerler; bu nedenle, iç mekanlarda kullanılan farklı dokular, insanların mekâna olan bağlılığını arttırabilir. Pürüzlü bir duvar yüzeyi, sıcak ahşap bir zemin veya yumuşak bir kumaş koltuk, mekânın karakterini ve dokusal zenginliğini arttırır.
Renk Psikolojisi ve Mekân Algısı

Renkler, iç mekân algısını büyük ölçüde etkiler. Her renk farklı duygusal tepkilere yol açar. Renklerin insan ruhu üzerindeki etkileri araştırılmış ve renklerin ilk etkilerinden birinin sıcaklık ve soğukluk olduğu kanıtlanmıştır. Sarıya yakın renkler genellikle sıcak bir hissiyat uyandırırken, maviye yakın renkler ise soğuk bir hissiyat verirler. Sıcak etki yaratan renkler insanı daha yakın hissettirirken, soğuk etki yaratan renkler ise daha uzak hissettirirler. Mimarlar, iç mekanlarda renkleri dikkatli bir şekilde seçerek, mekânın istenilen duygusal etkiyi yaratmasını sağlarlar.

Mavi renk, iç mekanlarda kullanıldığında genellikle insanlar üzerinde sakinlik ve huzur hissi yaratır. Bu renk, güven, samimiyet ve huzuru temsil eder ve yatıştırıcı bir etkisi olduğuna inanılır. Aynı zamanda, mavi rengin otoriter bir hava yarattığı ve verimliliği arttırdığı da bilinir.Görsel https://www.tribu.com sitesinden alınmıştır.


Kırmızı, mekân tasarımlarındaki en belirgin renklerden biridir. Sıcaklık ve heyecan hissiyatı uyandırır. Bordo ve koyu kırmızı tonları bazen bunaltıcı algılanabilirken, parlak neon kırmızı tonları genellikle canlı bir izlenim bırakır. Bu renk, zaman algısını azaltıcı bir etki de yapabilir.Görsel https://www.indesignlive.com sitesinden alınmıştır.


Turuncu, canlı ve enerjik bir atmosfer yaratan dikkat çekici bir renktir. Turuncunun diğer renklerle dengeli bir şekilde kullanılması önemlidir; aksi halde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Turuncu, dikkat çeken bir renktir ve insanlara huzurlu hissettirir ve yaratıcılığı teşvik eden etkileri vardır.

Sarı, enerji veren en güçlü renklerden biridir. İnsanlar üzerinde mutluluk ve canlılık veren bir etkisi vardır. Enerji ve pozitiflik hissiyatının arandığı mekânlarda kullanılabilir. Ancak iç mekanlarda aşırı kullanımı insanları rahatsız edebilir ve görsel olarak yorucu bir etki bırakabilir; bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir.Görsel https://www.indesignlive.com sitesinden alınmıştır.


Yeşil, doğanın kendine özgü rengidir ve genellikle sakinlik hissiyatı uyandırır. Dengeli ve gençleştirici bir etkiye sahiptir, aynı zamanda yaratıcılığı da arttırabilir. Açık yeşil, beyaz ile kullanıldığında steril bir ortam izlenimi verir; bu nedenle kliniklerde en çok tercih edilen renktir.Görsel https://www.indesignlive.com sitesinden alınmıştır.


Siyah renk genellikle gizem, güç ve ciddiyetle ilişkilendirilir. Mekânı küçük gösterebilir ve kapalı bir his uyandırabilir. Ancak, doğru kullanıldığında şıklık ve modernlik izlenimi verebilir.  Dikkat çekici bir renktir, ancak aşırı kullanımı veya yanlış uygulanması mekânı karanlık ve boğucu hale getirebilir. 
Beyaz renk, mekân algısında ve mimaride genellikle genişlik, ferahlık ve temizlik hissi uyandırır. Aydınlık ve açık bir atmosfer yaratır. Mekânın daha büyük ve geniş görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, beyaz renk diğer renklerle kolayca uyum sağlar ve onları vurgular. Temizlik, sadelik ve modernlik izlenimini verir. Aşırı kullanıldığında mekânı soğuk veya duygusuz hale getirebilir. Bu nedenle, dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve diğer renklerle denge sağlanmalıdır.
İç mekân algısı, mimari tasarımda önemli bir rol oynar. Renklerin, ışıklandırmanın, dokuların ve mekân düzeninin dikkatli bir şekilde seçilmesi, insanların mekâna olan duygusal tepkisini belirler. Bu nedenle, mimarlar iç mekanları tasarlarken, sadece fiziksel ihtiyaçları değil, aynı zamanda insanların duygusal ihtiyaçlarını da dikkate almalıdırlar. İyi tasarlanmış bir iç mekân, estetik açıdan kaliteyi arttırırken, aynı zamanda kullanıcıların ruh halini ve yaşam kalitesini de arttırır.


Kaynakça

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799518

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://modular.gedik.edu.tr/en/download/article-file/1174010

https://gizempakyurek.com/blog/renk-psikolojisi-ve-ic-mekan-tasarimindaki-rolu

https://venproje.com/ic-mimaride-renklerin-duygular-uzerine-etkisi/

https://www.sanalsantiye.com/mekan-nedir/


© 2021 ASPEN.Tüm hakları saklıdır.