TR EN
' Ekim: Mimarlık & Sanat Vakti' Adlı Blog Yayında!
11/10/2021

Aspen olarak ürünlerimiz, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz referans projelerimiz ve mimarlık sektörüyle alakalı güncel konuların yer aldığı, haftalık olarak hazırlanan blog yazılarımızdan ' Ekim: Mimarlık & Sanat Vakti' adlı blog da Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılında ilan edilen ve süregelen dönemde bugünün teması; konut, kamusal alanlar ve çevreyle ilgili sorunlar " Sağlıklı bir dünya için temiz çevre" odağında "sürdürülebilirlik" kavramı altında üç boyutta ele alınıyor.

Ayrıca yazımızda; konut ve barınmanın küresel çapta doğuracağı yetersiz yapılaşma riski, kamusal alanların pandeminin getirdiği ihtiyaçlar sonrası gelecek vizyonlarının planlanması sonucu yenilenen ve dönüştürülen güvenli ve sağlıklı yaşam alanları ve son olarak İklim Değişikliği ve Karbon Nötr Dünya'da şehirlerin, kentsel sera gazı emisyonlarının büyük bir payını oluşturan ulaşım, binalar, enerji ve atık yönetimiyle küresel çapta karbondioksit emisyonlarının büyük bir yüzdeyle sorumlu olduğunun farkına vardırılmak istenmektedir.

Son olarak mimarlık ve tasarımla başlanan Ekim ayına ilişkin, 'Kültür - Sanat Etkinlikleri' ve 'Çevrimiçi Etkinlikler' programlarının paylaşıldığı güncel yazımıza linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.aspen.com.tr/blog/ekim-mimarlik-sanat-vakti 

 
© 2021 ASPEN.Tüm hakları saklıdır.