EN

Kalite Politikamız

Yapı ve Zemin sektöründeki tecrübemiz ile sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, modern mimarinin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz ürünlerle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak birincil önceliğimizdir. 

Üretimlerimiz ve araştırma çalışmalarımız verimlilik esasına dayanmakta, beraber hareket etme bilinciyle büyüyen ekibimiz yasalara ve standartlara uygun davranma ilkesi ile çalışmaktadır.

Ekibimizdeki herkes çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olarak görevlerini yerine getirmekte, karşılıklı saygı ve şeffaflık ilkesine dayanan iletişim biçimini benimsemektedir.

Çevre Sağlık ve Güvenlik Politikamız

Dünyanın yaşanabilir bir yer olması için:

Uluslararası çevre koruma esaslarına dayanarak faaliyet gösteren ekibimizle, ürünlerimizin tasarımından ömürlerinin sonuna kadar enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmaktayız. Atıklarımızı en aza indirmekte, mümkün olduğunca geri dönüşümlerini sağlamakta ve geri kazanılamayan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için çalışmaktayız.  

Ekibimiz için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama adına kazaya neden olabilecek potansiyel tehlikeler ve riskler için gerekli önlemleri almaktayız. Sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için merkezimizde daimi iyileştirme çalışmaları yapmaktayız. Çevre, sağlık ve güvenlik konularında paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, bütünsel yönetim sistemleri geliştirmekte ve uygulamaktayız.